توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

گزارش فعالیت‌های کانون

گزارش فعالیت‌های کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش در نیم‌سال اول ۲۰۰۵

هیئت مدیره • ۱ خرداد ۱۳۸۴ • شماره ۱۳۸۴ - بهارگزارش فعالیت‌های کانون

درنیمه دوم سال ۱۳۸۳ هیئت مدیره کانون مهندسین ایرانی مقیم اتریش با حضور اعضای این هیئت و جمعی از اعضای کانون ۱۴ جلسه داخلی در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی وین (TU) برگزار کرد که مهم‌ترین تصمیم‌های اتخاذ شده و فعالیت‌های انجام‌شده به طور مختصر به شرح زیر می‌باشد:
پس از مدتها پی‌گیری اداری و نامه‌نگاری‌های متفاوت، [...]گزارش فعالیت‌های کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش در نیم‌سال دوم ۲۰۰۴

هیئت مدیره • ۱ مهر ۱۳۸۳ • شماره ۱۳۸۳ – پاییزگزارش فعالیت‌های کانون

تابستان سپری شد و دوستان و اعضای کانون مهندسین از تعطیلات برگشته، با شور و انرژی دوباره ساعت ۶ بعد از ظهر هر چهارشنبه در محل کانون مهندسین TU Wien, Institut für chemische Analytik   گرد هم آمده، اهداف کانون را پی می‌گیرند. اکنون سه [...]