توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

۰۵_Doenmez

نصیر زرین‌پناه • ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ • دسته‌بندی نشده

Mercan Doenmez از وین

Mercan Doenmez از وین

• همه‌ی نوشته‌های نصیر زرین‌پناه

دیدگاه خود را بیان کنید.