توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

شماره ۱۳۸۵ - بهار

مقدمه‌ای بر مدیریت و سازمان‌دهی با نگاه سیستمی

مهدی رحیمی نصر • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ • دانششماره ۱۳۸۵ - بهار

«طرح‌ها همه هیچ‌اند، اما اجرای برنامه‌ها همه چیز» آیزنهاور
نخستین قدم برای اجرای سازماندهی و مدیریت، وجود نگاه سیستمی به ساختار سازمان، افراد سازمان و محیط سازمان می‌باشد.اما نگرش سیستمی چیست؟ و نخستین قدم جهت اجرای این نگرش کدام است؟
به بیان خیلی ساده می‌توان گفت، جهان پیرامون ما مملو از سیستم‌های طبیعی ومصنوعی است، یک سلول، [...]گزارش مسابقه طراحی آرم کانون

نصیر زرین‌پناه • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ • شماره ۱۳۸۵ - بهارگزارش فعالیت‌های کانون

اکثر اعضاء کانون و خوانندگان نشریه توان، با آرم فعلی کانون مهندسین ایرانی مقیم اتریش آشنا هستند. این آرم که از اختصار سه حرف اول نام کانون به زبان آلمانی تشکیل شده‎ (VII) ‎در سالیان گذشته، درنشریه توان و مکاتبات کانون مورد استفاده قرار گرفته و توانسته است با استفاده از یک بیان گرافیکی مختصر [...]گزارشی از بخش اول پروژه مدیریت و سازماندهی در سال ۱۳۸۴

مهدی رحیمی نصر • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ • شماره ۱۳۸۵ - بهارگزارش فعالیت‌های کانون

سال گذشته پس از یک جلسه تشریح فرآیند مدیریت و سازماندهی، هیئت مدیره کانون برآن شد تا مقدمات پروژه‌ای جهت مدیریت و سازماندهی مجدد کانون را فراهم آورد. نخستین گام برای اجرای یک پروژه مدیریت و سازماندهی بر اساس نگاه سیستمی، شناسایی وضعیت موجود سیستم مورد بررسی می‌باشد، بنابراین بیش از همه نگاه افراد فعال [...]گزارش فعالیت‌های کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش در نیم‌سال اول ۲۰۰۶

هیئت مدیره • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ • شماره ۱۳۸۵ - بهارگزارش فعالیت‌های کانون

هیئت مدیره کانون در دوره جاری با تشکیل ۳۵ جلسه رسمی تا انتهای ژانویه ۲۰۰۶ به فعالیت خود ادامه داد. اهم فعالیت‌های کانون به شرح ذیل است:
- ثبت تغییرات اساسنامه نزد پلیس (مهمترین این تغییرات، پذیرش دانشجویان فنی به عنوان عضو رسمی کانون و همچنین تغییرنام کانون از Verein Iranischer Ingenieure in Österreich به Verein [...]طرح روی جلد شماره ۱۳۸۵ – بهار

علی اشتهاردی • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ • شماره ۱۳۸۵ - بهارطرح روی جلد