توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

شماره ۱۳۸۳ – بهار

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۳ – بهار

علی اشتهاردی • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ • شماره ۱۳۸۳ – بهارطرح روی جلد


گفتگویی با آقای جواد پارسای

دکتر احمد صابری • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ • شماره ۱۳۸۳ – بهارفرهنگ و هنر

خواننده گرامی: فرصتی دست داد که این بار بتوانیم با آقای جواد پارسای در رابطه با پیشینه خدماتی که ایشان در وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر در ایران داشته‌اند گفتگویی دوستانه داشته باشیم.
ایشان فارغ‌التحصیل رشته تربیت معلم و ادبیات فرانسه از دانشگاه تبریز هستند. در طول خدمت در دو وزارتخانه، [...]ایمانوئل کانت: فیلسوف روشنگری

بهرام محیی • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ • شماره ۱۳۸۳ – بهارفرهنگ و هنر

کارل ر. پوپر / برگردان : بهرام محیی
در آستانه دویستمین سالگرد درگذشت ایمانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی قرار داریم. به این مناسبت مقاله زیر در سایت خبری «ایران امروز» ترجمه و منتشر شده، که ما آنرا برای شما خلاصه کرده و در «توان» چاپ می‌کنیم. مترجم در [...]