توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

جامعه

غربال ذهن

عطا رمضان‌زاده • ۱۹ آذر ۱۳۸۹ • جامعهشماره ۱۳۸۹ - پاییز

در این نوشته نگاه کوتاهی به دلایلی که می‌توانند باعث انحراف برداشت‌ها و داوری‌های ذهن انسان از واقعیت‌ها شوند، می‌اندازیم و همچنین تاثیر آن بر روند تکامل جوامع را بررسی می‌کنیم.
در گذشته همواره تصور انسان بر این بود که تنها چشم است که به سبب قرار گرفتن در شرایط محیطی خاص، فریب می‌خورد و تصویری [...]قوانین اجتماعی در اتریش: بیمه بی‌کاری

زهره علی‌پهلوانی • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • جامعهشماره ۱۳۸۹ - بهار

مهاجرت را می توان به یک فرصت تازه برای پیش‌برد زندگی مهاجر و همچنین آشنایی با فرهنگ و ملل مختلف تشبیه کرد. زندگی در کشوری جدید، مسایل و مشکلات تازه ای را در بر دارد که بیشتر ناشی از عدم آشنایی به امکانات موجود و قوانین حاکم بر جامعهٔ جدید است. در راستای کمک به حل مسایل [...]