توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

جلسه مجمع عمومی کانون در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱

نصیر زرین‌پناه • ۲۶ آبان ۱۳۹۰ • دسته‌بندی نشده

جلسه مجمع عمومی کانون در سال 2011

• همه‌ی نوشته‌های نصیر زرین‌پناه

دیدگاه خود را بیان کنید.