توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های دکتر پویان عباسی مائده

معرفی اجمالی مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

دکتر پویان عباسی مائده • ۱۸ مهر ۱۳۹۶ • دانشمجله اینترنتی

پیشرفت علم در صنعت شهرسازی و علوم مهندسی مکانیک و عمران، موجب پراهمیت‌تر شدن بررسی کارایی سازه‌ها در مقابل پاسخ رفتارهای دینامیکی ناشی از بارهای جانبی تولیدشده توسط زلزله و.. شده است. همچنین بر اساس نظریات پراهمیت بشردوستانه در خصوص حفظ جان انسان‌ها در مقابل حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله و … شاهد تغییر [...]