توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های راهبر تارنما

راهبر تارنما • ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ • فراخوان

کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش یکی از با سابقه ترین مجموعه های فعال در این کشور می باشد که  سالیان متمادی برنامه های مختلفی را برای جامعه ایرانی برگزار نموده است. مجله توان نیز از جمله فعالیت هایی می باشد که بیش از ١۵ سال به صورت پیوسته در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی [...]