توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های بهرام محيی

ایمانوئل کانت: فیلسوف روشنگری

بهرام محیی • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ • شماره ۱۳۸۳ – بهارفرهنگ و هنر

کارل ر. پوپر / برگردان : بهرام محیی
در آستانه دویستمین سالگرد درگذشت ایمانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی قرار داریم. به این مناسبت مقاله زیر در سایت خبری «ایران امروز» ترجمه و منتشر شده، که ما آنرا برای شما خلاصه کرده و در «توان» چاپ می‌کنیم. مترجم در [...]