توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های بیژن فوآدی

اٌسکار نیمایر

بیژن فوآدی • ۲۴ آبان ۱۳۹۰ • شماره ۱۳۹۰ – پاییزفرهنگ و هنر

اسکار نیمایر، بزرگترین آرشیتکت آمریکای جنوبی در دسامبر ۲۰۱۱ صدوچهار ساله خواهد شد. باوجود این سن، هر روز در آتلیه‌ی خود حاضر است و بین هفت تا هشت ساعت کار می‌کند و یا بهتر بگوییم، طرح جدیدی می‌دهد. تنها کارکردن فعلی او آنقدر مهم نیست، بلکه باید در نظر گرفت که از طرح‌های هیچ آرشیتکتی [...]