توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های سولماز کمالی‌فرد

کارخانه زاخرل – عمارتی با نمای ایرانی در وین

سولماز کمالی‌فرد • ۱۸ تیر ۱۳۹۶ • فرهنگ و هنرمجله اینترنتی

کارخانه زاخِرل[i] – عمارتی با نمای ایرانی در وین
سولماز کمالی‌فرد

تاریخچه
کارخانه زاخرل عمارتی است قدیمی، که به سبک معماری ایرانی-اصفهانی  در منطقه دوبلینگ[ii] وین (شکل ۱) واقع شده است.
این کارخانه در سال ۱۸۴۲ برای تولید حشره‌کش تاسیس شد. صاحب این کارخانه به تجارت میان کشورهای افغانستان و گرجستان با اروپا [...]