توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های محمد علی کاظمی‌پور

آلودگی جیوه در محیط زیست

محمد علی کاظمی‌پور • ۱ مهر ۱۳۸۶ • دانششماره ۱۳۸۶ - پاییز

مقدمه
افزایش جمعیت تقاضا برای تولید محصولات گوناگون را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی، پیشرفت صنایع و مدرنتر شدن تکنولژی علاوه بر فوایدی که برای بشر و تحولات مثبتی در زندگی او ایجاد کرده، مشکلاتی را نیز برای او فراهم کرده است، بارزترین این مشکلات ورود آلاینده های مختلف از طریق صنایع به محیط [...]