توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های سهیل خسروی‌پور

این صورتک شیشه‌ای‌ است؛ گفتاری درباره امنیت در اینترنت

سهیل خسروی‌پور • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • دانششماره ۱۳۸۹ - بهار

سی سال پیش رسانه، کتاب بود و روزنامه و کاغذ. کافی بود به نامی دیگر مطلبی بنویسید تا رهگیریتان دشوار شود. امروز رسانه تارنما است و وبنوشت و رایانامه. رسانه‌هامان دگرگون شده‌اند اما بسیاری از ما به همان شیوهٔ قدیمی و با به کارگیری یک نام‌کاربری مستعار خود را پنهان فرض می‌کنیم. در حالی که [...]سخن سردبیر

سهیل خسروی‌پور • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • سرمقالهشماره ۱۳۸۹ - بهار

انسان همواره در زادروزش سرشار از پرسش‌های گوناگون می‌شود. پرسش‌هایی که معمولاً از «چرایی» و «چگونگی» می‌پرسند.  مثلاً از خود می‌پرسد:‌ «چرا زندگی می‌کنم؟» یا «چه باید بکنم؟». امسال پانزدهمین سالگرد انتشار توان را در پیش داریم و زمان مناسبی است که دوباره به «چرایی» و «چگونگی» توان بپردازیم.
توان مجله‌ای است که کانون مهندسان ایرانی [...]