توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های مهرداد مجدی

حفظ بی‌طرفی و استقلال رسالت توان است

مهرداد مجدی • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهار

طیف خوانندگان توان در طول زمان گسترده‌تر شده است: افراد جوان و مسن، ایرانی و اتریشی، دارای سابقه و تجربه در زمینه‌های مختلف فنی و غیرفنی و بعضا با علاقهٔ وافر به فرهنگ و تاریخ ایران از دوستداران مجلهٔ ما هستند. بنابراین خواسته یا ناخواسته این پرسش مطرح می‌شود که هدف از انتشار genericviagra4sexlife.com چنین [...]معضل ترافیک تهران و آلودگی هوای ناشی از آن

مهرداد مجدی • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ • دانششماره ۱۳۸۸ - بهار

آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از ملموس‌ترین معضلات زیست محیطی تهران و چندین شهر دیگر ایران تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که در روزهای تشدید cialis coupons discount آلودگی هوای تهران، شمار بیماران تنفسی «تا ۶۰ درصد» افزایش می‌یابد. بیشترین عامل مرتبط با تشدید بیماری‌های سیستم قلبی، عروقی و ریوی، [...]