توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های حسام‌الدین شایسته

انتظارم از مجله توان

حسام‌الدین شایسته • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهار

سعی می‌کنم انتظارم از مجله توان را به صورت خلاصه و موردی در زیر بیان کنم:
- ایجاد و فراهم کردن بستری برای بروز استعدادهای جوان در عرصهٔ کار مطبوعات.
- پرداختن به مطالبی در مورد حقوق جامعهٔ ایرانی‌ در کشور اتریش با هدف آگاه کردن مخاطبان.
- ضمن پرداختن به مباحث فنی‌ و تخصصی باید مخاطب عام [...]نگاهی گذرا و ساده به تفکر سیستمی

حسام‌الدین شایسته • ۱ مهر ۱۳۸۵ • دانششماره ۱۳۸۵ - پاییز

عدم توجه به ریشه‌های یک مشکل و تنها دیدنِ خود مشکل می‌تواند مسئله جدیدی را ایجاد کند و راه‌حل‌ها و رفتارهای مقطعی، نتایج بدی به دنبال دارند. همچنین راه حل‌های ساده‌انگارانه راه به جایی نمی‌برند. در نوشته حاضر سعی خواهیم کرد با زبانی ساده به بیان نوعی از برخورد با مسایل و مشکلات بپردازیم که [...]