توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

انتظارم از مجله توان

حسام‌الدین شایسته • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهار

سعی می‌کنم انتظارم از مجله توان را به صورت خلاصه و موردی در زیر بیان کنم:
- ایجاد و فراهم کردن بستری برای بروز استعدادهای جوان در عرصهٔ کار مطبوعات.
- پرداختن به مطالبی در مورد حقوق جامعهٔ ایرانی‌ در کشور اتریش با هدف آگاه کردن مخاطبان.
- ضمن پرداختن به مباحث فنی‌ و تخصصی باید مخاطب عام مجله را نیز در نظر گرفت و توان باید بتواند با پرداختن به موضوعات متنوع و در عین حال پرهیز از سطحی‌نگری، مخاطب عام مجله را نیز تحت پوشش قرار داده و به نیاز آن‌ها توجه کند.
- معرفی‌ فعالیت‌های فرهنگی‌، علمی‌ و دستاوردهای جامعه ایرانی‌ مقیم اتریش.
- افزایش شمارگان مجله در طول یک سال تا با حضور مداوم  در جامعه، هرچه بیشتر در حافظهٔ مخاطب باقی‌ بماند.
- ارتباط بیشتر با صنایع و شرکت‌های معتبر اتریشی تا از این طریق رابطی باشد میان این صنایع و جامعه ایرانی‌ متخصص در این کشور.
- استقلال مجله در آینده از کانون (البته تحت نظارت کانون)، تا بتواند به عنوان اولین مجله ایرانی‌ حرفه‌ای در کشور اتریش فعالیت کند.

• همه‌ی نوشته‌های حسام‌الدین شایسته

دیدگاه خود را بیان کنید.