توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های کامران بهمنی

طرح روی جلد شماره ۱۳۹۰ – پاییز

کامران بهمنی • ۲۴ آبان ۱۳۹۰ • شماره ۱۳۹۰ – پاییزطرح روی جلد


سرآغاز

کامران بهمنی • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهار

انتشار مجلهٔ توان یکی‌ از فعالیت‌های کانون مهندسان ایرانی‌ مقیم اتریش است و سالی‌ دو بار در اختیار علاقمندان نشریه قرار می‌گیرد. کانونی که از بدو تاسیس با احترام به نظرات و گرایشات سیاسی اعضا، فعالیت سیاسی را در دستور کار خود قرار نداده و با پذیرش این واقعیت که گرایش و موضع گیری سیاسی، خارج [...]گزارش جلسه هم‌اندیشی دربارهً توان

کامران بهمنی • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهار

جلسهٔ شورای نویسندگان مجله توان در ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۰ میلادی، ساعت ۱۸، با حضور تعدادی از اعضای قدیمی‌ و جدید در محل اتاق اجتماعات دانشکدهٔ شیمی دانشگاه فنی‌ وین برگزار شد. این نشست حول محور تقدیر و تشکر از همکارانی که در گذشته با مجله همکاری داشتند و همچنین رایزنی در مورد آیندهٔ مجله [...]