توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

مجله اینترنتی

خطرات زیست محیطی در اثر پسمان‌های پلاستیکی و آینده بیوپلاستیک

دکتر احمد قدس • ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ • دانشمجله اینترنتی

نویسنده و برگردان: دکتر مهندس احمد قدس
امروزه پلاستیک به اجزای پایدار پسماندهای بسیاری از آب‌های جهان، حتا در عمق اقیانوس‌ها تبدیل شده‌اند. این پسمان‌ها از طریق کشتی‌ها، قایق‌ها و گاهی از طریق آلودگی‌های راهیافته به درون رودخانه‌ها فراهم می‌شوند. پلاستیک را نمی‌توان از بین برد. حتا باکتری‌ها نیز قادر به تجزیه آن نیستند. فقط، نور [...]امتیاز و اهمیت انرژی‌های نوین (خورشیدی و بادی در مقیاس با انرژی هسته‌ای)

دکتر احمد قدس • ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ • دانشمجله اینترنتی

نویسنده و برگردان: دکتر مهندس احمد قدس (کارشناس اسبق انرژی اتمی بین‌الملل در نزد سازمان ملل)
امروزه، وقتی صحبت از انرژی خورشیدی می‌شود، نه تنها از صفحات فتوولتایک صحبت نمی‌شود، که نور را به الکتریسیته تبدیل می‌کند، بلکه روش‌های مختلفی وجود دارد که با استفاده از این‌ها، می‌توان نور خورشید را به انرژیهای مختلف تبدیل نمود. [...]آب، عنصری از استورهٔ ایرانی

جواد پارسای • ۱۵ تیر ۱۳۹۳ • فرهنگ و هنرمجله اینترنتی

آب، عنصری از استورهٔ ایرانی
جشن‌های آب: تیرگان، آبریزگان و گستردگی آن در خاورمیانه

آب را گل نکنیم
در فرودست انگار، کفتری می‌خورد آب
یا که در بیشهٔ دور، سیرهای پر می‌شوید
یا در آبادی، کوزهای پرمی‌گردد. سهراب سپهری
آب در جای جایِ استوره‌های ایرانی نقش خود را می‌نمایاند. «فر زردشت» چون مرواریدی در درون گوش ماهی، در دریاچهٔ «هامون= هیلمند= هیرمند» [...]نفس باد صبا

جواد پارسای • ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ • فرهنگ و هنرمجله اینترنتی

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالـم پیر دگربـاره جوان خواهـد شد
ارغوان جـام عقیقی بـه سمن خواهـد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
گر زمسجد به خرابات شدم، خـرده مـگیر
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد
ای دل، ار عشرت امروز به فردا فکنی،
مایة نقد بقا را که ضمان خواهـد شد
عندلیبی که سی و پنج [...]محصولات ژنتیکی وخطرات زیست محیطی

دکتر احمد قدس • ۶ فروردین ۱۳۹۳ • دانشمجله اینترنتی

بذرهای اصلاح شده حاوی سم است، سمی که اگر حشرات بخورند می‌میرند و اگر شما بخورید دچار بیماریهای مزمن مثل خستگی دائم ، میگرن ، دیابت و … می‌شوید.
در کنفرانس مهندسین ژنتیک که در شهر آلماریا در اسپانیا برگزار شد، صحبت از مصرف غذاهای اصلاح نژادی (مانند: برنج، سیب زمینی، سویا و ذرت) و اثرات [...]