توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۵ – بهار

علی اشتهاردی • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ • شماره ۱۳۸۵ - بهارطرح روی جلد
دویست و پنجاهمین زادروز ولفگانگ آمادئوس موتسارت موسیقیدان اتریشی، طرح از علی اشتهاردی

دویست و پنجاهمین زادروز ولفگانگ آمادئوس موتسارت موسیقیدان اتریشی، طرح از علی اشتهاردی

• همه‌ی نوشته‌های علی اشتهاردی

دیدگاه خود را بیان کنید.