توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

گزارش فعالیت‌های کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش در نیم‌سال اول ۲۰۰۶

هیئت مدیره • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ • شماره ۱۳۸۵ - بهارگزارش فعالیت‌های کانون

هیئت مدیره کانون در دوره جاری با تشکیل ۳۵ جلسه رسمی تا انتهای ژانویه ۲۰۰۶ به فعالیت خود ادامه داد. اهم فعالیت‌های کانون به شرح ذیل است:

- ثبت تغییرات اساسنامه نزد پلیس (مهمترین این تغییرات، پذیرش دانشجویان فنی به عنوان عضو رسمی کانون و همچنین تغییرنام کانون از Verein Iranischer Ingenieure in Österreich به Verein Iranischer Ingenieur/innen in Österreich می‌باشد).

- انجام پروژه مدیریت و سازماندهی کانون در رأس کار هیئت‌ مدیره به پیشنهاد و هدایت آقای مهدی رحیمی‌نصر و همکاری خانم شیوا نائب، که نتایج حاصل از آن به تعیین سیاست‌های کلا‌ن کانون انجامید.

- فعال شدن وب‌سایت کانون و افزایش آمار بازدیدکنندگان روزانه وب‌سایت با مسولیت آقای مهرداد مجدی.
تکمیل، چاپ و توزیع نشریه توان در نیم‌سال اول سال ۱۳۸۴.

- برگزاری مسابقه طراحی لوگو کانون، توسط هیئت مدیره. (گزارش مشروح آن در همین شماره به چاپ رسیده است).

- قدردانی و تشکر از حمایت‌های پروفسور Danninger که اخیراً به عنوان Vorstand رشته شیمی انتخاب شدند از کانون، به بهانه تولد ۵۰ سالگی ایشان.
(ناگفته نماند که با پشتیبانی‌های ایشان، مکانی در دانشگاه تکنیک وین به کانون اختصاص یافته است).

- شرکت عده‌ای از اعضای کانون در برنامه هنرمندان قزاق (شامل موسیقی کلا‌سیک، محلی و رقص)، به دعوت دکتر Haydar Sari مسؤول سازمان فرهنگی وین در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ در Konzerthaus.

- تشکیل گروه ویژه مراسم عید نوروز به مدیریت آقای همایون وحدانی.

- برگزاری سمینار مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management) با سخنرانی آقایان مهرداد مجدی و خسرو مهدویان در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵ و همچنین سمینار مدیریت ریسک (Risiko Management) توسط آقای مهرداد مجدی در ۷ دسامبر ۲۰۰۵.

- برگزاری سمینار مبانی و زبان اقتصاد با سخنرانی آقای حامد قدوسی در ۲۲ فوریه ۲۰۰۶.

در پایان هیئت‌ مدیره کانون از زحمات کلیه عزیزانی که همواره کانون را یاری کرده‌اند، قدردانی می‌کند.

• همه‌ی نوشته‌های هیئت مدیره

دیدگاه خود را بیان کنید.