توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

توان پلی بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ اتریشی

همایون وحدانی • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهار

ابتدا خواستهٔ صنفی خودم را به عنوان یکی‌ از اعضای کانون مهندسان، از این انجمن بیان می‌کنم چون فکر می‌کنم ارتباطی‌ مستقیم با این سوال دارد. جعمی از دانش‌آموختگان ایرانی‌ که در قالب یک کانون صنفی دور هم گرد آمده‌اند، به عنوان یک گروه اقلیت در  کشور اتریش، مهمترین هدفشان باید معطوف به تامین نیازها و خواسته‌های صنفی این جامعه اقلیت باشد. بنابر این مجله توان به عنوان آینه‌ای که نیازها و خواسته‌های کانون در آن بازتاب پیدا می‌کند، باید یکی‌ از مهمترین اهدافش را متوجه این نیازها کند تا با مطرح کردن آن بتوان با توجه به شرایط موجود در این کشور راهی‌ برای تامین خواسته‌های صنفی این کانون پیدا کرد.
در کنار پرداختن به خواسته‌های صنفی باید توجه داشت طیف خوانندگان توان بسیار گسترده‌تر از جمع صنفی  کانون مهندسان است. چرا که مجله در سطح جامعه ایرانی‌ مقیم اتریش و حتی خارج از اتریش نیز مخاطب دارد که همگی‌ لزوما عضو کانون نیستند و مجله باید نیاز این گروه از خوانندگان را نیز پوشش دهد. به اعتقاد من این مجله می‌تواند پلی‌ باشد بین فرهنگ ایرانی‌ و فرهنگ اتریشی‌ و امروز زمان این رسیده که توان بکوشد تا با شناساندن هر چه بیشتر این دو فرهنگ به یکدیگر پیوندی بین این دو به وجود آورد. باید توجه داشت که صرفا بازگو کردن گذشتهٔ ایران به عنوان فرهنگ و تمدن ایرانی و بالیدن به آنچه در گذشته بوده است و افتخار به داشته‌های قدما، امروز راه‌گشای مشکلات زندگی‌ ما در یک جامعهٔ غیر‌ایرانی‌ نیست.  پرداختن به موضوع تاثیر فرهنگ اتریشی‌ بر ایرانیان مقیم این کشور و بررسی این‌که آیا فرهنگ ایرانی‌ هم تاثیراتی روی فرهنگ اتریشی‌ داشته یا خیر، می‌تواند جز موضوعاتی باشد که در توان مورد بحث قرار گیرد. همکاری با سایر کسانی که در این زمینه  فعالیت می‌کنند نیز پیشنهاد می‌شود تا شاید از این طریق راه‌حل‌هایی برای پیوند این دو فرهنگ پیش پای ما ایرانیان که در این کشور ساکن هستیم قرار دهد. به خاطر دارم که در شماره‌های قدیم مجله قسمتی‌ بود به نام «سخن دوست» که در حقیقت حرف دل کانون با خوانندگان توان بود.  در آن بخش کانون بدون هیچ پرده‌پوشی با مخاطب ارتباط برقرار می‌‌کرد. از مشکلات کانون  و فعالیت‌های آن به عنوان گروه ایرانی‌ اقلیت داخل اتریش می‌گفت. پاره‌ای از مواقع از داخل خودش را نقد می‌کرد و آن را با مخاطب در میان می‌گذاشت. جای خالی این بخش را در مجله احساس می‌کنم. چرا که معتقدم وجود این بخش می‌‌تواند به عنوان سر آغازی باشد به آنچه که در بالا به آن اشاره کردم.
در کنار تمام این‌ها، ما ایرانی‌‌ها در هر کجای دنیا که باشیم همواره اتفاقات داخل کشورمان برایمان با اهمیت بوده و آن را دنبال می‌کنیم. پرداختن به مسائل ایران و آنچه که در ایران می‌گذرد نیز می‌تواند برای مخاطبان توان مفید باشد. بررسی تحولات جهانی‌ و شرایط دنیای امروز از جنبه‌های مختلف اجتماعی اقتصادی و ارتباط آن با مسائل ایران، فارغ از هر گونه جبهه گیری سیاسی یا جناحی، می‌تواند پیش روی خوانندگان توان منظری را باز کند تا آن‌ها با کسب آگاهی‌ بیشتر نسبت به اوضاع ایران تصمیم‌گیری کنند. امیدوارم که گروه جدید توان  پس از بررسی‌ تمام نظرات ارائه شده، رویکردی را در پیش گیرد که روز به روز شاهد رشد این مجله و کانون مهندسان در سطح جامعه اتریش باشیم.

• همه‌ی نوشته‌های همایون وحدانی

دیدگاه خود را بیان کنید.