توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۹ – بهار

اکبر فتح‌ الله زاده • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهارطرح روی جلد

۱۵ سالگی توان، طرح از اکبر فتح‌‌الله‌زاده

• همه‌ی نوشته‌های اکبر فتح‌ الله زاده

دیدگاه خود را بیان کنید.