توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۲ – پاییز

علی اشتهاردی • ۱ مهر ۱۳۸۲ • شماره ۱۳۸۲ - پاییزطرح روی جلد

طرح از علی اشتهاردی

• همه‌ی نوشته‌های علی اشتهاردی

دیدگاه خود را بیان کنید.