توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۷ – پاییز

حسام سماواتیان • ۱ مهر ۱۳۸۷ • شماره ۱۳۸۷ - پاییزطرح روی جلد

اینجا مریخ است، طرح از حسام سماواتیان

• همه‌ی نوشته‌های حسام سماواتیان

دیدگاه خود را بیان کنید.