توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۷ – بهار

مهدی بختیارنیا • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ • شماره ۱۳۸۷ - بهارطرح روی جلد

دماوند قله‌ای بر فراز ایران، طرح از مهدی بختیارنیا

• همه‌ی نوشته‌های مهدی بختیارنیا

دیدگاه خود را بیان کنید.