توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۵ – پاییز

علی اشتهاردی • ۱ مهر ۱۳۸۵ • شماره ۱۳۸۵ - پاییزطرح روی جلد
یکصدمین سالمرگ لودویگ بولتزمان فیزیکدان اتریشی، طرح از علی اشتهاردی

یکصدمین سالمرگ لودویگ بولتزمان فیزیکدان اتریشی، طرح از علی اشتهاردی

• همه‌ی نوشته‌های علی اشتهاردی

دیدگاه خود را بیان کنید.