توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۶ – پاییز

مهدی بختیارنیا • ۱ مهر ۱۳۸۶ • شماره ۱۳۸۶ - پاییزطرح روی جلد

گازهای گلخانه‌ای، طرح از مهدی بختیارنیا

• همه‌ی نوشته‌های مهدی بختیارنیا

دیدگاه خود را بیان کنید.