توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۳ – پاییز

علی اشتهاردی • ۱ مهر ۱۳۸۳ • شماره ۱۳۸۳ – پاییزطرح روی جلد

سیستم‌های تشخیص و کنترل هویت، طرح از علی اشتهاردی

• همه‌ی نوشته‌های علی اشتهاردی

دیدگاه خود را بیان کنید.