توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۴ – بهار

علی اشتهاردی • ۱ خرداد ۱۳۸۴ • شماره ۱۳۸۴ - بهارطرح روی جلد
پنجاهمین سالمرگ آلبرت انیشتن دانشمند فیزیک مدرن، طرح از علی اشتهاردی

پنجاهمین سالمرگ آلبرت انیشتن دانشمند فیزیک مدرن، طرح از علی اشتهاردی

• همه‌ی نوشته‌های علی اشتهاردی

دیدگاه خود را بیان کنید.